Ontwikkelingsgericht leidinggeven, hoe doe jij dat?

Het werk bij de waterschappen verandert. Dit vraagt van medewerker dat zij zich blijven ontwikkelen in hun werk. Leidinggevenden hebben een essentiële rol om medewerkers hierbij te faciliteren en te stimuleren.

Om jezelf te spiegelen hoe jij dit doet hebben we deze quick scan (of zelf assessment) ontwikkeld bestaande uit 30 vragen. Je kunt per vraag steeds kiezen uit 5 antwoordmogelijkheden. Kies snel en intuïtief.

  • volledig mee oneens
  • gedeeltelijk mee oneens
  • neutraal
  • gedeeltelijk mee eens
  • volledig mee eens

Deze quick scan is slechts een eerste indicatie. Je krijgt een korte rapportage met een overzicht hoe jij “scoort” op de 6 thema’sthema’s die van belang zijn bij ontwikkelingsgericht leiderschap. Ga vooral met de uitkomst in gesprek met collega leidinggevenden of je medewerkers. Ook is er een workshop Ontwikkelingsgericht Leidinggeven van het A&O-fonds Waterschappen beschikbaar waarin je de uitkomst kunt bespreken.

De gegevens van deze scan worden nergens opgeslagen en worden ook niet doorgegeven aan je werkgever. Ook worden ze niet gebruikt voor andere doeleinden. Naam/ email (de uitslag wordt per mail gestuurd)

Vul hieronder je e-mail adres in en start de scan.


E-mail adres is niet correct.